Polityka prywatności
Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób, w jaki Szkoła zbiera, używa, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od użytkowników (każdego "Uczenia") Szkoły. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy Szkoły i wszystkich Kursów oferowanych przez Szkołę.

Dane osobowe
Możemy zbierać osobiste dane identyfikacyjne od Uczniów na różne sposoby, w tym między innymi, gdy Uczniowie zapisują się do szkoły lub kursu w szkole, subskrybują biuletyn oraz w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami, które udostępniamy w naszej szkole. Uczniowie mogą odwiedzać Szkołę anonimowo. Będziemy zbierać dane osobowe od Studentów tylko wtedy, gdy dobrowolnie prześlą nam takie informacje. Uczniowie mogą odmówić podania osobistych danych identyfikacyjnych ale może to uniemożliwić angażowanie się w pewne działania związane ze szkołą.

Jak wykorzystujemy zebrane informacje
Szkoła może zbierać i wykorzystywać dane osobowe uczniów w następujących celach:

  • Aby poprawić obsługę klienta
Informacje, które podajesz, pozwalają nam skuteczniej reagować na zgłoszenia i potrzeby obsługi klienta.

  • Aby spersonalizować doświadczenie użytkownika
Możemy wykorzystać informacje, aby zrozumieć, w jaki sposób nasi uczniowie jako grupa korzystają z usług i zasobów udostępnianych w naszej szkole.

  • Aby wysłać okresowe wiadomości e-mail
Możemy używać adresu e-mail do wysyłania informacji o uczniach i aktualizacjach dotyczących ich zamówienia. Adresy e-mail studentów możnemy również wykorzystywać do odpowiadania na pytania zadawane przez studentów, pytania lub inne prośby.

Udostępnianie Twoich danych osobowych
Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani nie wypożyczamy danych osobowych, identyfikacyjnych studenta innym osobom.

Witryny stron trzecich
Student może znaleźć w naszej szkole treści reklamowe lub inne treści, które zawierają linki do stron internetowych i usług naszych partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców i innych stron trzecich. Nie kontrolujemy treści ani linków, które pojawiają się na tych stronach internetowych i nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane przez strony internetowe powiązane z naszą szkołą lub z naszej szkoły. Ponadto te witryny lub usługi, w tym ich treść i linki, mogą się ciągle zmieniać. Te witryny i usługi mogą mieć własne polityki prywatności i zasady obsługi klienta. Przeglądanie i interakcja na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, w tym witrynach, które mają link do naszego Studenta, podlega warunkom i zasadom tej witryny.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
Szkoła ma prawo do aktualizowania niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Zachęcamy Studentów do częstego sprawdzania tej strony pod kątem jakichkolwiek zmian. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności i zapoznanie się z jej modyfikacjami.

Twoja akceptacja tych warunków
Zapisując się do Szkoły, wyrażasz zgodę na niniejszą Politykę Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, nie rejestruj się w szkole. Twoja dalsza rejestracja w Szkole po opublikowaniu zmian w niniejszej Polityce prywatności zostanie uznana za Twoją akceptację tych zmian.